Drept penal

CGC asigură asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată. Soluțiile noastre în materie penală presupun un pachet complet și personalizat, pentru fiecare client în parte. În acest sens, pe lângă asistență juridică și reprezentare, asigurăm redactarea documentelor necesare în cauzele penale, precum redactarea plângerilor penale sau a constituirilor de parte civilă.

Drept civil

Ramura dreptului civil este una dintre cele mai complexe ramuri de drept. În acest domeniu, avocații CGC asigură atât servicii de consultanță (redactare contracte, asistență în cazul negocierilor etc.), cât și servicii de reprezentare în fața instanțelor de judecată. De asemenea, echipa CGC asistă clienții în litigii privind dreptul succesoral și dreptul familiei.

Drept societar

CGC este specializată atât în acordarea asistenței juridice pentru înființarea societăților, cât și cu privire la modul de organizare a organelor statutare și la implementarea sistemului de administrare (unitar/dualist). Pe lângă asistență juridică, asigurăm redactarea tuturor documentelor necesare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului. De asemenea, CGC gestionează proiecte de fuziuni și achiziții, divizări sau orice alte aspecte legate de funcționarea societăților.

Achiziții publice

Avocații CGC asistă și reprezintă clienții care contestă diferite proceduri de achiziții publice în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sau a instanțelor de judecată competente.

Drepturi reale – fond funciar

Avocații CGC gestionează proiecte și litigii privind revendicări imobiliare și fond funciar (Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic la imobilelor preluate abuziv, Legea nr. 112/1995 și Legea nr. 18/1991). CGC asigură asistenţă juridică pentru finanţarea şi refinanţarea proiectelor imobiliare, incluzând revizuirea şi redactarea documentelor necesare și participarea negocieri.

Dreptul muncii și resurse umane

CGC asigură redactarea contractelor individuale de muncă, inclusiv a clauzelor specifice acestor contracte și a documentelor necesare pentru încetarea raporturilor de muncă. Echipa noastră oferă consultanță juridică în toate aspectele legate de relațiile de muncă, inclusiv în elaborarea și implementarea regulamentelor de ordine interioară. Avocații noștri au reprezentat cu succes în litigii de dreptul muncii, atât angajatori, cât și salariați.

Drept bancar

Avocații CGC au o experiență considerabilă în domeniul dreptului bancar. În acest sens, CGC asigură asistență juridică și reprezentare în negocierea și încheierea contractelor de credit, în restructurări de datorii, refinanțări, sau în ceea ce privește fonduri mutuale.

Protecția consumatorului

Echipa CGC oferă consultanță privind drepturile consumatorilor atât la nivel național, cât și la nivel european. De asemenea, avocații noștri au reprezentat cu succes consumatori, în litigii contra instituțiilor bancare, obținând soluții favorabile. Aceste demersuri au implicat, printre altele, analizarea clauzelor abuzive din perspectiva dreptului consumatorului, redactarea cererilor de sesizare a Autoritatii Nationale a Protectiei Consumatorului.

Dreptul asigurărilor

Avocații CGC acordă consultanță privind negocierea, redactarea și executarea contractelor de asigurare. De asemenea, aceștia oferă asistență juridică și reprezentare în litigiile privind asemenea contracte.

Contravențional

Avocații CGC oferă asistenţă şi reprezentare juridică în domeniul contravențional, formulând contestaţii/plângeri împotriva amenzilor aplicate de autorităţile adminstraţiei publice în domeniul rutier, în domeniul construcțiilor, sau al pieţei de capital.

Drept administrativ

CGC asigură consultanță, asistență juridică și reprezentare cu privire la stabilirea cadrului legal în domeniul contenciosului administrativ, cu privire la elaborarea și redactarea de cereri și contestații în legatură cu actele administrative emise de autoritati ale administratiei centrale sau locale sau de instituții cu atribuții administrative. De asemenea, echipa noastră oferă sprijun juridic pentru obținerea documentației necesare obținerii de autorizații sau avize emise de autoritățile publice. Cu privire la contractele administrative, avocații noștri se implică în elaborarea, negocierea, executarea și încetarea acestor documente. asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de contencios administrativ in legatura CGC asigură reprezentare juridică în litigii referitoare la anularea actelor administrative emise de autorități ale administrației publice.

Dreptul turismului

CGC asistă clienții în probleme juridice legate de clasificarea unităților de cazare, obținerea licențelor de turism, redactarea și executarea contractelor aferente acestui domeniu.

Insolvență

Echipa CGC asigură asistență juridică și reprezentare în cadrul procedurii insolvenței, atât pentru debitori, cât și pentru creditori. Serviciile noastre vizează declanșarea procedurii insolvenței, redactarea cererilor și documentelor necesare pentru atragarea răspunderii patrimoniale a administratorului, reprezentarea clienților în litigiile demarate în baza Legii nr. 85/2014.

Proprietate intelectuală

CGC oferă consultanță în vederea protecției drepturilor de autor și a drepturilor conexe. De asemenea, reprezentăm clienți în litigii privind încălcarea acestor drepturi. Echipa CGC asistă clienții și realizează demersurile necesare pentru înregistrarea, modificarea, apărarea sau anularea mărcilor şi indicaţiilor geografice.